Pravidla ochrany soukromí

Informace o nakládání s osobními údaji pro uživatele webových stránek www.fufu-kabelky.cz a  www.fufu-design.cz

Níže najdete informace o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí plnit.

Kdo je správce a zpracovatel vašich údajů?

Provozovatel e-shopu  www.fufu-design.cz a www.fufu-kabelky.cz  je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Správce osobních údajů na www.fufu-design.cz a www.fufu-kabelky.cz je FuFu Design s.r.o., Soběraz 50, 50713, IČO: 08262896

Zpracovatelem je 

 • "Webnode AG", se sídlem v Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švýcarsko. 

Jaké údaje shromažďujeme?

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (dodací adresa, email, telefonní číslo). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi provozovatelem e-shopu a uživatelem.

Ukládáme a spravujeme tyto osobní údaje našich uživatelů:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa dodací / fakturační
 • Email
 • Telefon
 • DIČ
 • údaje o objednaném zboží a zaplacených částkách

Za jakým účelem?

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 • Nákup a prodej zboží na www.fufu-design.cz a www.fufu-kabelky.cz - zprostředkování uzavření kupní smlouvy - právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy. (Tyto osobní data získáváme výhradně vyplněním vašich údajů při objednávce v košíku.)
 • Využití vašeho emailu za účelem zasílání newsletterů (novinek a sdělení ohledně zboží www.fufu-design.cz a www.fufu-kabelky.cz) - a to však pouze v případě udělení vašeho výslovného souhlasu. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě.
 • Emailová a telefonická komunikace - poradenství/podpora. V případě, že nás kontaktujete emailem nebo telefonicky, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.
 • Cookies - při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek. Některé funkce není možné bez cookies využívat.

Ukládáme cookies,které jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti stránek (identifikátor session) - technické cookies a cookies třetích stran určené pro měření anonymních dat o chování uživatelů a sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics za účelem lepšího přizpůsobení stránek pro uživatele.

 • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči.
 • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies.
 • Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit. Uživatel může již uložené soubory cookies vymazat ve svém internetovém prohlížeči.
 • Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele vašeho internetového prohlížeče

Jaká jsou vaše práva?

Uživatel má právo požadovat od www.fufu-design.cz přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

V souladu s platnými právními předpisy máte tedy právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zasíláním emailových zpráv. Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám nejpozději do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností viz níže či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

 • Pokud uživatel provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let.
 • Pokud uživatel neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas pro zasílání emailových zpráv můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. A to kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Na jak dlouhou dobu jsou data uchovávána?

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů. 

Jak jsou data zabezpečena?

Vaše data zpracovává Poskytovatel služeb - "Webnode AG", se sídlem v Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švýcarsko. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

Dokument nabývá platnost dnem 1.7. 2019