FORMULÁŘ

Odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v zákonné 14denní lhůtě

Jméno a příjmení kupujícího ......................
Adresa: ...................................
další kontaktní údaje: email, telefon ...................................

Jméno a příjmení prodávajícího : 

FuFu Design s.r.o.
IČ: 08262896
Adresa: Soběraz 50, 50713


V ..................., dne ............................

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internetNa základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se tohoto zboží .................................................................................... . Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vámi uvedenou adresu (viz výše) Kupní cenu představující hodnotu zboží .............. a přepravné ..............., tj. celkem ....................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo ............../...., vedený u ................... banky a.s.

Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji

S pozdravemVlastnoruční podpis ...................................

Příloha: Daňový doklad (faktura č. .............. )